Robert Talarczyk

W 1992 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Po studiach związany przez kilkanaście lat z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, w którym debiutował również jako reżyser. Do najważniejszych jego ról należą: Pantalone w „Księżniczce Turandot”, Król Ubu w „Ubu Król czyli Polacy”, Aleksander Wiedienski w „Tangu Oberiu. 1928”, Mikołaj Podszewka w „Śnie nocy letniej” oraz Al w „Ptaśku”. Talarczyk jest laureatem Specjalnej Złotej Maski za kreatywność i wszechstronność umiejętności adaptatorskich, aktorskich i reżyserskich za spektakle: Cholonek, Krzyk według Jacka Kaczmarskiego i Niezidentyfikowane szczątki ludzkie. Jest Ślązakiem i współpracuje z tamtejszymi teatrami, jak i warszawskimi, np. w Capitolu gra w spektaklu „Pomalu, a jeszcze raz!”.