Jarosław Gajewski

W 1984 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Zadebiutował w teatrze w tym samym roku. Aktor scen stołecznych: Teatru Polskiego (1984-1987), Teatru Dramatycznego (1987-2003), obecnie Teatru Narodowego. Jest profesorem zwyczajnym Akademii Teatralnej i jej wieloletnim prorektorem (1993-1999 oraz 2002-2008). Był również Dyrektorem Artystycznym Teatru Polskiego w Warszawie (2011-2016). W Capitolu gra w spektaklu “Klatka dla ptaków”.