Regulamin Scena Capitol Sp. z o.o.

1. Rezerwacja biletów

 • Rezerwacji można dokonać osobiście w kasie Teatru w godzinach jej otwarcia lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 22 620 21 42 lub mailowo: bilety@teatrcapitol.pl
 • Rezerwacji można dokonać w godzinach pracy Biura Organizacji Widowni od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00, dzwoniąc pod numer telefonu 22 890 70 55 lub mailowo: rezerwacje@teatrcapitol.pl
 • Rezerwacji należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Rezerwacja na ostatnią chwilę nie gwarantuje dostępności miejsc.
 • W przypadku rezygnacji z zamówionych biletów będziemy wdzięczni za zawiadomienie o tym Teatru.
 • Przebukowanie zakupionych biletów jest możliwe najpóźniej na 14 dni przed terminem spektaklu, na który zostały wykupione bilety. Przebukowania można dokonać tylko raz.
 • Rezerwacje, które nie zostały odebrane w terminie podanym przez Teatr ulegają wygaśnięciu.
 • Termin odbioru rezerwacji grupowych ustalany jest indywidualnie.
 • W przypadku rezerwacji mailowej lub telefonicznej, Widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Teatru na podany adres e-mail lub numer telefonu, tylko w przypadku zdarzeń losowych np. odwołania spektaklu, zmiany godziny spektaklu, przeniesienia sceny oraz w uzasadnionym interesie Teatru. Chyba, że wyrażą uprzednią zgodę na kontakt w celach marketingowych.
 • Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz komfort najmłodszych Widzów, na spektaklach dla grup zorganizowanych (prezentowane od poniedziałku do piątku), wskazywaniem miejsc dla poszczególnych grup zajmuje się Obsługa Widowni Teatru Capitol.
 • Opiekunów grup szkolnych i przedszkolnych prosimy o wcześniejsze przybycie. Prosimy, aby dzieci były gotowe do wejścia na Widownię najpóźniej 20 minut przed spektaklem. W przeciwnym razie dzieci zajmą ostatnie wolne miejsca na widowni.
 • Zakup biletów do Teatru Capitol jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Płatność za bilety zarezerwowane mailowo oraz telefonicznie

 • Płatności za bilety można dokonać w Kasie Teatru, w godzinach pracy kasy.
 • Płatności za bilety można dokonać przelewem na numer konta:
  Scena Capitol Sp. z o.o.Marszałkowska 115

  00-102 Warszawa

  NIP: 525-239-51-24

  SANTANDER BANK POLSKA S.A.

  04 1910 1048 2787 9951 8800 0003

 • W przypadku płatności przelewem prosimy o wpisanie w tytule przelewu: imienia i nazwiska osoby rezerwującej, daty i tytułu spektaklu, liczby biletów oraz kodu rezerwacji (kod podaje pracownik Teatru przy rezerwacji).
 • Bilety można odebrać w kasie Teatru cztery dni po dokonaniu przelewu lub 30 min. przed spektaklem.
 • Płatności przelewem należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed spektaklem.

UWAGA! Widzów, którzy dokonują zakupu on-line prosimy o dokonanie transakcji za pośrednictwem operatora PayU i nie przelewanie pieniędzy na w/w konto Teatru w SANTANDER BANK POLSKA S.A.

3. Bilety zakupione on-line

 • Bilety On-line dostępne są na stronie internetowej Teatru www.teatrcapitol.pl – w zakładce repertuar należy kliknąć “KUP BILET” lub kliknij tu: 
 • Ceny biletów są identyczne jak w kasie Teatru. Teatr nie pobiera żadnej prowizji.
 • Ceny biletów są dynamiczne.
 • Operatorem płatności on-line jest PayU. Płatności za zarezerwowane przez stronę www.teatrcapitol.pl bilety należy dokonać od razu po przekierowaniu na stronę banku.
 • W przypadku nie zaksięgowania płatności w ciągu 15 min. od dokonania rezerwacji, zostaje ona automatycznie anulowana, a miejsca wracają do sprzedaży.
 • Widzowie decydujący się na korzystanie z systemu on-line wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z naszą polityką prywatności.
 • W celu otrzymania faktury VAT za zakup on-line, prosimy o zaznaczenie opcji “Chcę otrzymać fakturę VAT” w procesie rezerwacji. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy podany podczas rezerwacji biletów.
 • Bilet w formie PDF Widzowie otrzymują na wskazany adres mailowy. Bilet można okazać w wersji elektronicznej na telefonie

4. Faktury VAT

 • Faktura VAT za zakup internetowy zostanie wystawiona automatycznie po zaznaczeniu opcji “Chcę otrzymać fakturę VAT” w procesie rezerwacji oraz wpisaniu wymaganych danych do faktury, a następnie przesłana na adres mailowy.
 • Faktura VAT za zakup stacjonarny, telefoniczny, mailowy  zostanie wystawiona na wyraźne życzenie Widza,  jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.
 • Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorca, który dokona zakupu na podstawie paragonu, będzie mógł żądać wystawienia faktury do tego paragonu, ale tylko wówczas gdy paragon będzie zawierał jego NIP.
 • Jeżeli Widz życzy sobie wystawienia faktury VAT do paragonu nie zawierającego numeru NIP, dokument będzie mógł zostać wystawiony na dane osoby fizycznej.
 • Kupujący ma obowiązek zgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT oraz przekazania danych do jej wystawienia przed zaksięgowaniem  środków na koncie bankowym Teatru. W przeciwnym wypadku zostanie wystawiony paragon bez numeru NIP.
 • Paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura , która zawiera pełne dane nabywcy.

5. Zwroty biletów

 • Widzom zawierającym umowę w systemie sprzedaży Sceny Capitol Sp. z o.o.  zarówno w kasie teatru jak i za pośrednictwem Internetu, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Zwroty biletów będą dokonywane tylko i wyłącznie w przypadku odwołanego spektaklu po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Wówczas, w przypadku dokonywania płatności karta płatniczą – do zwrotu niezbędna jest ta sama karta płatnicza.
 • Zwrot biletów zakupionych za pośrednictwem Dystrybutorów: eBilet, Eventim, eWejściówki, Kup Bilecik, MyBenefit, MultiTeatr, Biletynakabarety i Biletyna nie przysługuje.
 • Przebukowanie zakupionych biletów jest możliwe najpóźniej na 14 dni przed terminem spektaklu, na który zostały wykupione bilety. Przebukowania można dokonać tylko raz.
 • W przypadku rezerwacji grupowych (szkolnych) na spektakle z repertuaru dziecięcego istnieje możliwość zwrotu maksymalnie 3 biletów w dniu spektaklu pod warunkiem, że rezerwacja nie była wcześniej przenoszona na prośbę osoby rezerwującej. Warunkiem zwrotu jest okazanie oryginału paragonu lub faktury VAT w kasie.
 • Jeżeli termin spektaklu był wcześniej zmieniany na prośbę Widzów, zwrot do 3 biletów nie przysługuje.

6. Widzowie spóźnieni

 • Widzowie spóźnieni, którzy nie zajęli swoich miejsc przed trzecim dzwonkiem sygnalizującym rozpoczęcie spektaklu, zajmują miejsca wskazane przez Obsługę Widowni.
 • W przypadku braku wolnych miejsc na widowni, należy zająć miejsca na schodkach.
 • Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe podczas trwania przerwy.
 • Prosimy o wcześniejsze przybycie do Teatru, ponieważ Widzowie spóźnieni tracą prawo do zajęcia swoich miejsc podczas pierwszego aktu spektaklu.

7. Sprzedaż biletów przez pośredników:

ebilet

 

biletyna

 

biletyna-kabarety

 

 

8. Osoby niepełnosprawne

Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich prosimy o wcześniejsze poinformowanie o swojej wizycie w Teatrze Capitol. Przygotujemy dla Państwa dogodne miejsca.

9. Wejściówki

 • Wejściówki to bilety na schodki lub na wolne miejsca wskazane przez Obsługę Widowni (o ile będą wolne miejsca siedzące), dostępne są po wcześniejszym wyprzedaniu wszystkich biletów.
 • Sprzedaż wejściówek uruchamiana jest:
  w kasie Teatru na 20 minut przed rozpoczęciem spektaklu na Scenie Mniejszej lub na 60 minut przed spektaklem na Dużej Scenie.
 • Cena wejściówek jest dynamiczna i rozpoczyna się od 49 zł.
 • Wejściówki mogą być sprzedawane również za pośrednictwem portalu eWejściówki.pl
 • Liczba wejściówek jest ograniczona do:
  20 sztuk na Dużej Scenie
  40 sztuk na Scenie Mniejszej
 • Dyrekcja zastrzega sobie prawo do nie sprzedawania wejściówek na wybrane terminy.
 • Wejściówki nie podlegają zwrotom.

10. Straponteny

 • Straponteny są to miejsca boczne, siedzące (bez oparcia), numerowane (A, B, C, D).
 • Dostępne są po wcześniejszym wyprzedaniu wszystkich biletów.
 • Cena strapontenów jest dynamiczna i rozpoczyna się od 59 zł.
 • Liczba strapontenów jest ograniczona.
 • Dyrekcja zastrzega sobie prawo do nie sprzedawania strapontenów na wybrane terminy.
 • Bilety zakupione na straponteny nie podlegają zwrotom.

11. Voucher – bilet wstępu otwarty

 • Voucher jest to bilet otwarty z określonym terminem ważności.
 • Koszt jednoosobowego vouchera na spektakle z repertuaru dla dorosłych to 195 zł (niezależnie od strefy cenowej, tytułu spektaklu i sceny).
 • Koszt dwuosobowego vouchera na spektakle z repertuaru dla dorosłych to 360 zł (niezależnie od strefy cenowej, tytułu spektaklu i sceny).
 • Koszt jednoosobowego vouchera na spektakle z repertuaru bajkowego to 65 zł (niezależnie od strefy cenowej, tytułu spektaklu i sceny).
 • Koszt dwuosobowego vouchera na spektakle z repertuaru bajkowego to 120 zł (niezależnie od strefy cenowej, tytułu spektaklu i sceny).
 • Voucher ma określony termin ważności. Oznacza to konieczność obejrzenia sztuki do ostatniego dnia ważności vouchera. Jednocześnie prosimy dokonywać wcześniejszej rezerwacji miejsc.
 • Zakupu vouchera można dokonać on-line lub w kasie Teatru Capitol.
 • Realizacja vouchera podczas zakupu on-line. Aby zrealizować voucher należy wpisać otrzymany kod w polu „kod rabatowy” oraz zatwierdzić go, po wybraniu dostępnego miejsca na widowni. Szczegółowa instrukcja wykorzystania vouchera znajduje się na stronie www.teatrcapitol.pl, w zakładce VOUCHERY.
 • Realizacja vouchera podczas zakupu w kasie. Aby zrealizować voucher należy przekazać go pracownikowi kasy podczas dokonywania zakupu. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsc.
 • Voucher nie obowiązuje na spektakle zamknięte, premiery Teatru oraz spektakle zastrzeżone przez Dyrekcję Teatru (np. wieczór Sylwestrowy, Walentynki).
 • Vouchery nie podlegają zwrotowi.
 • Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.

12. Dodatkowe informacje

 • Repertuar Teatru w mediach. Teatr Capitol nie odpowiada za błędne daty, godziny lub tytuły spektakli podawane w mediach.
 • Obsady spektakli. Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w obsadzie. W przypadku nagłej zmiany w obsadzie, nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 • Newsletter – zapisując się na Newsletter Teatru Capitol, Widzowie wyrażają zgodę na przesyłanie przez Teatr Capitol wiadomości marketingowych na podany adres e-mail.
 • SMS-y – wiadomości tekstowe będą dostawać wyłącznie Widzowie, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
 • Zaproszenia. Gości, którzy otrzymali zaproszenia od Teatru Capitol prosimy o ich odebranie najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem spektaklu.
 • Widzowie pod wyraźnym wpływem alkoholu, nie będą wpuszczani na Widownię.
 • Na obu widowniach Teatru Capitol obowiązuje zakaz jedzenia oraz spożywania napojów innych niż woda.
 • Dyrekcja Teatru Capitol zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze, prawo do przeniesienia spektaklu na inną scenę Teatru Capitol (z Dużej Sceny na Scenę Mniejszą lub odwrotnie) oraz możliwość opóźnienia spektaklu do 15 minut.
 • Widzowie uczestniczący w spektaklu “Czy Ty to Ty?” oraz „Wykrywacz kłamstw” narażeni są na działanie świateł stroboskopowych, które będą wykorzystane podczas przedstawienia (światła te mogą doprowadzić do ataku epilepsji).
 • Widzowie przebywający na terenie Teatru Capitol wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielają właścicielowi marki “Teatr Capitol” Scena Capitol Sp. z o.o. nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji spektakli oraz projektów specjalnych organizowanych w Teatrze Capitol, udostępniania sponsorom oraz partnerom Teatru w celu ich promocji w kontekście udziału w spektaklach oraz projektach specjalnych organizowanych w Teatrze, zamieszczania na promocyjnych materiałach drukowanych Scena Capitol Sp. z o.o., w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • Teatr Capitol oferuje promocje sezonowe, które nie łączą się ze sobą.
 • Na 60 minut przed spektaklem zapraszamy Państwa do spędzenia czasu w barokowych wnętrzach Foyer Teatru Capitol. W klubowym Menu serwujemy m.in.: teatralne drinki i pyszne ciasto. Zapraszamy i zachęcamy do wcześniejszego przybycia.
 • Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Teatrze ani za rzeczy, które w wyniku nieuwagi upadły lub uległy zniszczeniu na terenie Teatru.
 • Dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Scena Capitol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115 ( 00-102), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000278839, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-239-51-24. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna sprzedaży biletów, jak również za dodatkową zgodą w celach marketingowych i informacyjnych Dane osobowe są podawane dobrowolnie. Mają Państwo prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania. Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo w naszej polityce prywatności. Jednocześnie kupujący bilety do Teatru Capitol wyraża zgodę, że jego dane osobowe będą mogły być przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.

13. Bezpieczeństwo Widzów podczas pandemii COVID-19

 • Scena Capitol Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Widzom maksymalne bezpieczeństwo podczas udziału w wydarzeniach mających miejsce w Teatrze Capitol.
 • Teatr działa według wytycznych i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, związanych z bezpieczeństwem sanitarnym w placówkach kulturalnych, tj. „Teatr w obliczu epidemii COVID-19”.
 • Teatr Capitol zaprasza Widzów, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi, nie przebywają na kwarantannie oraz nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym.
 • Widzowie są zobowiązani do dostosowania się do obowiązujących wytycznych oraz wymogów sanitarnych.
 • Widz zobowiązuje się do zrezygnowania z udziału w wydarzeniu w przypadku pojawienia się u niego objawów choroby (takich jak gorączka, kaszel), bądź złego samopoczucia sugerującego chorobę.
 • Widz każdorazowo ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o uczestnictwie w wydarzeniu.
 • Widz jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom wydarzenia wdrożonym przez Scenę Capitol Sp. z o.o.
 • Teatr zastrzega sobie możliwość do prowadzenia podczas organizowanych przez siebie wydarzeń anonimowych badań statystycznych, dotyczących szczepienia przeciwko COVID -19.
 • Teatr zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia może poprosić Widzów
  o okazanie certyfikatu, poświadczającego szczepienie przeciwko COVID-19 (tzw.paszport covidowy).
 • W przypadku zakupu “biletu dla osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 ” Widz jest zobligowany do okazania certyfikatu szczepienia obsłudze wydarzenia przed wejściem na widownię.

 

Widzowie, którzy zdecydowali się za zakup biletów do Teatru Capitol zobowiązują się jednocześnie do przestrzegania powyższego regulaminu oraz wyrażają zgodę na wszystkie jego punkty.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Strona używa technologii, takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Chcemy aby prezentowane przez nas treści i reklamy były możliwie najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Jeśli nie blokujesz tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj - możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.