Polityka prywatności

Niniejsza   polityka   prywatności   określa   zasady   gromadzenia,   przetwarzania i  wykorzystywania  informacji,  w  tym  danych  osobowych  użytkowników serwisu  www.teatrcapitol.pl, www.clubcapitol.pl, prowadzonych przez Scena Capitol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115, 00-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000278839.

 1. Podstawa do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Słowniczek

 • Administrator: Scena Capitol Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie teatrcapitol.pl, www.clubcapitol.pl.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób?

Użytkownik – Pan/Pani udziela nam informacji o sobie wypełniając formularze na naszej stronie internetowej: kupując bilet na nasz spektakl, kupując voucher, wypełniając formularz rezerwacji oraz przy dokonaniu rezerwacji drogą mailową.

 

Zakup biletu

 1. W przypadku zakupu biletu na stronie internetowej Użytkownik podaje takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon. W treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy sprzedaży biletu, którą Użytkownik zawiera z Administratorem na podstawie Regulaminu serwisu.

Zakup vouchera

 1. W przypadku zakupu vouchera na stronie internetowej Użytkownik podaje takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon. W treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy sprzedaży vouchera, którą Użytkownik zawiera z Administratorem na podstawie Regulaminu serwisu.

Rezerwacja

 1. W przypadku skorzystania z formularza rezerwacji zamieszczonego na Serwisie lub dokonanie rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail, Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail. W treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wykonanie umowy o świadczenie usługi rezerwacji, którą Użytkownik zawiera z Administratorem.

Subskrypcja newsletter

 1. Za zgodą Użytkownika, Administrator przesyła informację marketingowe, tzw. „newsletter”, zawierającą reklamy, informacje o nowościach, promocjach, akcjach specjalnych. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie klikając w link zamieszczony każdorazowo w newsletterze.
 2. Podstawą prawną przetwarzania informacji marketingowych zwanych „newsletterem” jest zgoda Użytkownika na przesyłanie informacji handlowych, w tym marketingowych.
 3. Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Gromadzenie danych osobowych opisanych powyżej jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji. Przetwarzamy je wyłącznie w zakresie wymaganym dla celu realizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku zamiany wydarzeń organizowanych przez Scenę Capitol np. odwołania spektaklu, zamiana godziny, przeniesienie sceny, itp. poinformujemy Pana/Panią o takim zdarzeniu.

 1. Adres IP, pliki cookies

Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera, identyfikator sesji. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka). Ciasteczka pozwalają nam rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, podczas samego korzystania z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziecie Państwo w polityce cookies.

 1. Udostępnianie danych oraz okres przechowywania danych

 2. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo działają na rzecz Administratora w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 3. Administrator korzysta z dostawców, którzy wspierają w świadczeniu oferowanych usług. Należą do nich:
 • dostawcy usług technologicznych oraz dostawcy zewnętrznych systemów sprzedaży biletów
 • dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,
 • dostawcy usług związanych z obsługą klienta,
 • dostawcy i partnerzy w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem i reklamą.
 1. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
 • gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane są przetwarzanie przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Scena Capitol.

Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Osoba, której dane są przetwarzane może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Scena Capitol pod adresem ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Prawo do ochrony danych osobowych

Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących Panu/Pani praw. Pan/Pani może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt.rodo@teatrcapitol.pl. Pan/Pani może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail, lub klikając w link w mailu do rezygnacji z subskrypcji newslettera oraz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 1. Postanowienia końcowe

 • Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Scena Capitol poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 • Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa.
 • Data ostatniej modyfikacji: 18 lipca 2018 roku.

Strona używa technologii, takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Chcemy aby prezentowane przez nas treści i reklamy były możliwie najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Jeśli nie blokujesz tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj - możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.